ugyfelszolgalat@bonavilmos.hu
+36 20 56-53-999

“B” járműkategória

„B” járműkategória

 

SZEMÉLYGÉPKOCSI

 

“B” kategóriával a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezetőülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is.

Az ilyen gépkocsival, “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

 • a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és
 • az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

Kezdő vezetői engedély birtokában a járművezető 2 évig , utánfutót nem vontathat, 18 éves életkorának betöltéséig a járművezetőt a kezdő vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosítja.

Tanfolyam tantárgyai

 

Elmélet Gyakorlat
Közlekedési ismeretek Alapoktatás 9 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Főoktatás 20 óra
Járművezetés elmélete Vizsgaóra 1 óra
Elmélet összesen: 28 óra Gyakorlat összesen: 30 óra

Tandíjak és vizsgadíjak

 

Akciós TANTERMI képzés esetén / Tantermi képzés esetén Akciós E-LEARNING képzés esetén / E-LEARNING képzés esetén
Elmélet 35.000 Ft helyett 5400 Ft / vagy 35 000 Ft 35.000 Ft helyett 14 000 Ft / vagy 35 000 Ft
Alapóra és pótóra díja 3 600 Ft / 3 700 Ft  /3 900 Ft / gyorsított 5000 Ft 3 600 Ft / 3 700 Ft  /3 900 Ft  / gyorsított: 5000 Ft
Forgalmi vizsgaóra díja 3 600 Ft / 3 700 Ft / 3 900 Ft / 5000 Ft 3 600 Ft / 3 700 Ft / 3 900 Ft / 5000 Ft
Rutinpálya használati díj 4 000 Ft 4 000 Ft
GYAKORLATI VEZETÉS óraszámai 9 járműkezelés + 14 városi vezetés + 4 országúti vezetés + 2 éjszakai vezetés + 1 Forgalmi vizsgaóraÖsszesen: 30 óra 9 járműkezelés + 14 városi vezetés + 4 országúti vezetés + 2 éjszakai vezetés + 1 Forgalmi vizsgaóraÖsszesen: 30 óra
VIZSGADÍJ (elmélet + forgalom) 4 600 Ft + 11 000 Ft 4 600 Ft + 11 000 Ft

A tanuló tanfolyamainkra történő felvételének feltételei:

 • 16,5 életévét betöltötte
 • orvosi alkalmassági igazolás, vagy amennyiben van, vezetői engedély,
 • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 • a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot leadta

Életkori feltételek:

 • A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.
 • Forgalmi vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet.

Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

 • – Érvényes személyazonosító igazolványát,
 • – Lakcímkártyáját,
 • – Érvényes vezetői engedélyét, (ha van)
 • – Az orvosi alkalmassági véleményt (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi)
 • – A tanfolyam befizetéséhez az első részletet
 • – Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt
 • Amennyiben rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, nem kell orvosi alkalmassági vélemény.

 

Részletfizetési Kedvezmények:

Az óradíjakat a választott oktató mindenkori óradíjával kell számolni. Az óradíjak oktatónként eltérhetnek!

Tantermi képzés/AKCIÓS TANTERMI képzés esetén E-LEARNING KÉPZÉS /AKCIÓS E-LEARNING képzés esetén
I. részlet elméleti tandíj 35 000 / 5400 Elméleti tandíj 35 000 / 14 000
vizsgadíj 4 600 Vizsgadíj 4 600
összesen 39 600 /10000 Összesen 39 600 /18 600
II. részlet 10 óra
(gyakorlati oktatás)
36 000 Ft  / 37 000 Ft/ 39 000 Ft/ 50 000 Ft 10 óra
(gyakorlati oktatás)
36 000 Ft  / 37 000 Ft/ 39 000 Ft/ 50 000 Ft
rutinpálya használati díja 4 000 rutinpálya használati díja 4 000
összesen 40 000 41 000 43 000 54 000 összesen 40 000 41 000 43 000 54 000
III. részlet 10 óra
(gyakorlati oktatás)
34 000 37 000 39 000 50 000 10 óra
(gyakorlati oktatás)
34 000 37 000 39 000 50 000
IV. részlet 10 óra
(gyakorlati oktatás)
36 000 37 000 39 000 50 000 10 óra
(gyakorlati oktatás)
36 000 37 000 39 000 50 000
forgalmi vizsgadíj 11 000 forgalmi vizsgadíj 11 000
 Összesen: 47 000 48 000 50 000 61 000  Összesen: 47 000 48 000 50 000 61 000

Összesen:

133 000/136 000/142 000 /175 000 /

141 600/144 600/150 600/183 600

Elsősegély nyújtó tanfolyam 7 000 Ft

Elsősegély nyújtó tanfolyam és vizsga csak abban az esetben szükséges, amennyiben még nem vizsgázott a Magyar Vöröskeresztnél elsősegély nyújtási ismeretekből, illetve nincs olyan iskolai végzettsége, amely felmentést ad az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító igazolás (Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól.

A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

 • betöltött 17. életév
 • egészségügyi alkalmasság, (legalább eü. 1.)
 • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett
 • rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával
 • alapfokú iskolai végzettség igazolása

Ha a tanuló automataváltós GÉPKOCSIN vizsgázik, úgy az a korlátozás a vezetői engedélyébe is belekerül.