ugyfelszolgalat@bonavilmos.hu
+36 20 56-53-999

“C” járműkategória

 

“C” járműkategória

 

TEHERGÉPKOCSI

 

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról:

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

  1. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
  1. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklet I. Életkori feltételek pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. A „C” , a „CE”,  kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”

Hatályos 2016. 02. 17. napjától.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még “C1” alkategóriás gépkocsi, valamint — az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig — a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

• 17,5 életévét betöltötte

• B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

• I. fokú 2. csoportos orvosi alkalmassági igazolása van

• alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

• közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;

Életkori feltételek:

• A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

• Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.) vizsgát, valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga és legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

• Forgalmi vizsgát sikeres rutin, és „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ) vizsga után tehet.

• Rendelet biztosít lehetőséget az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

• Mentesítés esetén a végzettséget igazoló eredeti okmányt az Iskolavezetőnek kell bemutatni, minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!

Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

  • Érvényes személyazonosító igazolványát,
  • Lakcímkártyáját,
  • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét
  • A 2. csoportos orvosi alkalmassági véleményt (Amennyiben vezetői engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.)
  • A tanfolyam befizetéséhez az első részletet
  • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt
  • Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.

Tanfolyam tantárgyai

 

Elmélet Gyakorlat
Közlekedési ismeretek Alapoktatás 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Főoktatás 23 óra
Munkavédelem Vizsgaóra 1 óra
Elmélet összesen:      64 óra Gyakorlat összesen: 30 óra
Biztonsági ell. és üzemeltetés   16 óra

Tandíjak és vizsgadíjak

 

TANTERMI képzés esetén E-LEARNING képzés esetén
Elméleti tandíj KRESZ 35.000 Ft helyett 25 000 Ft. 35.000 Ft helyett 25 000 Ft
Biztonsági ell. és üzemeltetés 20 000 Ft 20 000 Ft
Gyakorlati vezetés 30 x 4000 Ft 120 000 Ft 120 000 Ft
Rutinpálya használati díj 12 000 Ft 12 000
VIZSGADÍJ (elmélet 13 800 + Bü. 4 400 + Rutin 3500 forgalom 11 000) 32 700 32 700
Összesen 209 700 209 700

Részletfizetési Kedvezmények:

 

AKCIÓS TANTERMI képzés esetén Bü. felmentés esetén
I. részlet elmélet + Bü. 45 000 elmélet 25 000
elméleti vizsgadíj 13 800 elméleti vizsgadíj 13800
Bü. + Rutin vizsgadíj 7 900 Rutin vizsgadíj 3 500
Összesen: 66 700 Összesen: 42 300
II. részlet 10 óra
(gyakorlati oktatás)
40 000 10 óra
(gyakorlati oktatás)
40 000
rutinpálya használati díja 12 000 rutinpálya használati díja 12 000
összesen 52 000 összesen 52 000
III. részlet 10 óra
(gyakorlati oktatás)
40 000 10 óra
(gyakorlati oktatás)
40 000
IV. részlet 10 óra
(gyakorlati oktatás)
40 000 10 óra
(gyakorlati oktatás)
40 000
forgalmi vizsgadíj 11 000 forgalmi vizsgadíj 11 000
 Összesen:  51 000  Összesen:  51 000

Összesen:

209 700

185 300

A Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

 

• a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

• 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

• a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

• az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

• a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

• 18 éves;

• a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

• a forgalmi vizsgához szükséges sikeres rutin és Bü vizsgát tett.

 

A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

• betöltött 18. életév

• egészségügyi alkalmasság 2 csoport

• a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett

• alapfokú iskolai végzettség igazolása