Rólunk Következő tanfolyam Óraszámok és árak Kategóriák Oktatóink Statisztika Vizsgaútvonalak Tanulóim aranyköpései Vállalási feltételek Kapcsolat
Facebook oldalunk

"C" járműkategória
TEHERGÉPKOCSI

Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról:

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklet I. Életkori feltételek pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. A „C” , a „CE”, kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”

Hatályos 2016. 02. 17. napjától.

Még milyen jármű vezetésére jogosít?

A “C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még “C1” alkategóriás gépkocsi, valamint — az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig — a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
 

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

• 17,5 életévét betöltötte

• B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

• I. fokú 2. csoportos orvosi alkalmassági igazolása van

• alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

• közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
 

Életkori feltételek:

• A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

• Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.) vizsgát, valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga és legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

• Forgalmi vizsgát sikeres rutin, és „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ) vizsga után tehet.

• Rendelet biztosít lehetőséget az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

• Mentesítés esetén a végzettséget igazoló eredeti okmányt az Iskolavezetőnek kell bemutatni, minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!
 

Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

Érvényes személyazonosító igazolványát,

Lakcímkártyáját,

Érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét

A 2. csoportos orvosi alkalmassági véleményt (Amennyiben vezetői engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.)

A tanfolyam befizetéséhez az első részletet

Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt

Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.
 

Tanfolyam tantárgyai

Elmélet Gyakorlat  
Közlekedési ismeretek Alapoktatás 9 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Főoktatás 20 óra
Munkavédelem Vizsga 1 óra
Elmélet összesen: 64 óra Gyakorlat összesen: 30 óra
Biztonsági ell. és üzemeltetés 16 óra    

Tandíjak és vizsgadíjak

  TANTERMI képzés esetén E-LEARNING képzés esetén
Elméleti tandíj KRESZ 35.000 Ft helyett 28.000 Ft 35.000 Ft helyett 28.000 Ft
Biztonsági ell. és üzemeltetés 20.000 Ft 20.000 Ft
Gyakorlati vezetés 30 x 8.900 Ft 267.000 Ft 267.000 Ft
Rutinpálya használati díj 15.000 Ft 15.000 Ft
VIZSGADÍJ (elmélet 13 800 + Bü. 4 400 + Rutin 3500 forgalom 11 000) 32.700 Ft 32.700 Ft
Összesen 362.700 Ft 362.700 Ft

Részletfizetési Kedvezmények:

Az óradíjakat a választott oktató mindenkori óradíjával kell számolni. Az óradíjak oktatónként eltérhetnek!

    AKCIÓS E-LEARNING képzés esetén Bü. felmentés esetén
I. részlet elmélet + Bü. 48.000 Ft 28.000 Ft
  Elméleti vizsgadíj 13.800 Ft 9.200 Ft
  Bü. + Rutin vizsgadíj 7.900 Ft 3.500 Ft
  Összesen 69.700 Ft 40.700 Ft
II. részlet 10 óra (gyakorlati oktatás) 89.000 Ft 89.000 Ft
  Rutinpálya használati díja 15.000 Ft 15.000 Ft
  Összesen 104.000 Ft 104.000 Ft
III. részlet 10 óra (gyakorlati oktatás) 89.000 Ft 89.000 Ft
IV. részlet 10 óra (gyakorlati oktatás) 89.000 Ft 89.000 Ft
  Forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft 11.000 Ft
  Összesen 100.000 Ft 100.000 Ft
ÖSSZESEN   362.700 Ft 333.700 Ft

A Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

• a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

• 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

• a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

• az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

• a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

• 18 éves;

• a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

• a forgalmi vizsgához szükséges sikeres rutin és Bü vizsgát tett.

A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

• betöltött 18. életév

• egészségügyi alkalmasság 2 csoport

• a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett

• alapfokú iskolai végzettség igazolása