Rólunk Következő tanfolyam Óraszámok és árak Kategóriák Oktatóink Statisztika Vizsgaútvonalak Tanulóim aranyköpései Vállalási feltételek Kapcsolat
Facebook oldalunk

„C+E” kombinált kategória
“C” KATEGÓRIÁBA SOROLT GÉPKOCSIBÓL ÉS NEHÉZ PÓTKOCSIBÓL ÁLLÓ JÁRMŰSZERELVÉNY

a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról:

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

§ A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklet I. Életkori feltételek pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. A „C” , a „CE”, kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”

Hatályos 2016. 02. 17. napjától.

A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

- 17,5 életévét betöltötte

- „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

- nem „kezdő vezetői engedélye” van

- I. fokú 2. csoportos orvosi alkalmassági igazolása van

- alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

- közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;

Életkori feltételek:

- A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

- Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.) vizsgát, valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga és legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

- Forgalmi vizsgát sikeres rutin, és „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ) vizsga után tehet.

- Rendelet biztosít lehetőséget az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

- A Mentesítésekben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezetőnek kell bemutatni a megfelelő végzettséget igazoló eredeti okmányt (bizonyítványt), minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!
 

Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

- Érvényes személyazonosító igazolványát,

- Lakcímkártyáját,

- Érvényes „C” kategóriás vezetői engedélyét (Nem „kezdő vezetői engedély” szükséges)

- A 2. csoportos orvosi alkalmassági véleményt (Amennyiben vezetői engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.)

- Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt

- Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.

- A tanfolyam befizetéséhez az első részletet
 

Tanfolyam tantárgyai

Elmélet Gyakorlat  
Közlekedési ismeretek Alapoktatás 6 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Főoktatás 8 óra
  Vizsga 1 óra
Elmélet összesen: 12 óra Gyakorlat összesen: 15 óra
Biztonsági ell. és üzemeltetés 8 óra    

Tandíjak és vizsgadíjak

  TANTERMI képzés esetén E-LEARNING képzés esetén
Elméleti tandíj KRESZ 35.000 Ft helyett 28.000 Ft 35.000 Ft helyett 28.000 Ft
Biztonsági ell. és üzemeltetés 20.000 Ft 20.000 Ft
Gyakorlati vezetés 15 x 9.500 Ft 142.500 Ft 142.500 Ft
Rutinpálya használati díj 15.000 Ft 15.000 Ft
VIZSGADÍJ (elmélet 9 200 + Bü. 4 400 + Rutin 3500 forgalom 11 000) 28.100 Ft 28.100 Ft
Összesen 233.600 Ft 233.600 Ft

Részletfizetési Kedvezmények:

Az óradíjakat a választott oktató mindenkori óradíjával kell számolni. Az óradíjak oktatónként eltérhetnek!

    AKCIÓS E-LEARNING képzés esetén Bü. felmentés esetén
I. részlet elmélet + Bü. 48.000 Ft 28.000 Ft
  Elméleti vizsgadíj 9.200 Ft 4.600 Ft
  Bü. + Rutin vizsgadíj 7.900 Ft 3.500 Ft
  Összesen 65.100 Ft 36.100 Ft
II. részlet 6 óra (gyakorlati oktatás) 57.000 Ft 57.000 Ft
  Rutinpálya használati díja 15.000 Ft 15.000 Ft
  Összesen 72.000 Ft 72.000 Ft
III. részlet 9 óra (gyakorlati oktatás) 85.500 Ft 85.500 Ft
  Forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft 11.000 Ft
  Összesen 96.500 Ft 96.500 Ft
ÖSSZESEN   233.600 Ft 204.600 Ft

Vizsgatárgyak:

Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.

Gyakorlat: Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés, rutin, forgalmi vizsga.

A Vizsgára bocsátás feltételei:

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

• a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

• 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

• a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
 

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

• az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

• a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

• 18 éves;

• a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

• a forgalmi vizsgához szükséges sikeres rutin és Bü vizsgát tett.

Kezdő vezetői engedély

Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható

A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

• betöltött 18. életév

• egészségügyi alkalmasság 2 csoport

• a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett

• alapfokú iskolai végzettség igazolása