• call
  Telefonszám: +36 20 56-53-999
 • mail
  E-mail cím: bonavi.auto@gmail.com
 • location_on
  Irodánk: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. em. 103-104

"B" JÁRMŰKATEGÓRIA

 • Kategóriák
 • "B" JÁRMŰKATEGÓRIA
 • “B” kategóriával a (forgalmi engedély bejegyzése alapján) legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű, a vezetőülésen kívül legfeljebb 8 állandó ülőhellyel rendelkező gépkocsi, amely lehet személygépkocsi vagy kis tehergépkocsi is.

  Az ilyen gépkocsival, “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedély birtokában könnyű (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsit korlátozás nélkül szabad vontatni. Az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege így elérheti a 4250 kg-ot.

  Nehéz (a forgalmi engedélyből megállapíthatóan 750 kg-ot meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű) pótkocsinak “B” kategóriás, nem kezdő vezetői engedéllyel való vontatásához két feltételnek kell teljesülnie:

  a nehéz pótkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonó gépkocsi (forgalmi engedélyből megállapítható) saját tömegét, és

  az összekapcsolt járművek megengedett legnagyobb együttes össztömege (vagyis a két forgalmi engedélyből megállapítható megengedett legnagyobb össztömegek összege) nem haladja meg a 3500 kg-ot.
   

  MÉG MILYEN JÁRMŰ VEZETÉSÉRE JOGOSÍT?

  A “B” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még – az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő tíz évig – a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.

  A vezetési jogosultság első alkalommal történő megszerzésének napjától számított két évig a vezetői engedély kezdő vezetői engedélynek minősül.

  Kezdő vezetői engedély birtokában a járművezető 2 évig , utánfutót nem vontathat, 18 éves életkorának betöltéséig a járművezetőt a kezdő vezetői engedély csak belföldön történő járművezetésre jogosítja.
   

  TANFOLYAM TANTÁRGYAI

  ELMÉLET GYAKORLAT  
  Közlekedési ismeretek Alapoktatás 9 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Főoktatás 20 óra
  Járművezetés elmélete Vizsga 1 óra
  Elmélet összesen: 28 óra Gyakorlat összesen: 30 óra

  TANDÍJAK ÉS VIZSGADÍJAK

    AKCIÓS TANTERMI KÉPZÉS ESETÉN / TANTERMI KÉPZÉS ESETÉN AKCIÓS E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN / E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN
  Elmélet 48.000 Ft 21.000 Ft vagy 48 000 Ft 48.000 Ft 19.000 Ft vagy 48 000 Ft
  Alapóra és pótóra díja 7.500 Ft -tól 7.500 Ft -tól
  Forgalmi vizsgaóra díja 7.500 Ft -tól 7.500 Ft -tól
  Rutinpálya használati díj 10.000 Ft 10.000 Ft
  GYAKORLATI VEZETÉS óraszámai - 9 óra járműkezelés

  - 14 óra városi vezetés

  - 4 óra országúti vezetés

  - 2 óra éjszakai vezetés

  - 1 óra Forgalmi vizsgaóra

  Összesen: 30 óra
  - 9 óra járműkezelés

  - 14 óra városi vezetés

  - 4 óra országúti vezetés

  - 2 óra éjszakai vezetés

  - 1 óra Forgalmi vizsgaóra

  Összesen: 30 óra
  VIZSGADÍJ (elmélet + forgalom) 4.600 Ft + 11.000 Ft 4.600 Ft + 11.000 Ft

  A tanuló tanfolyamainkra történő felvételének feltételei:

  - 16,5 életévét betöltötte

  - orvosi alkalmassági igazolás, vagy amennyiben van, vezetői engedély,

  - alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

  - közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;

  - a kitöltött és aláírt Jelentkezési lapot leadta

  Életkori feltételek:

  A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

  Forgalmi vizsgát legkorábban a 17. életév betöltése után tehet.

  Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

  – Érvényes személyazonosító igazolványát,

  – Lakcímkártyáját,

  – Érvényes vezetői engedélyét, (ha van)

  – Az orvosi alkalmassági véleményt (Eü. 1 csoport – háziorvos végzi)

  – A tanfolyam befizetéséhez az első részletet

  – Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt

  Amennyiben rendelkezik érvényes vezetői engedéllyel, nem kell orvosi alkalmassági vélemény.

  RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK:

  Az óradíjakat a választott oktató mindenkori óradíjával kell számolni. Az óradíjak oktatónként eltérhetnek!

      TANTERMI KÉPZÉS/AKCIÓS TANTERMI KÉPZÉS ESETÉN E-LEARNING KÉPZÉS /AKCIÓS E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN
  I. részlet Elmélet 48.000 helyett 21.000 48.000 helyett 19.000
    Vizsgadíj 4.600 Ft 4.600 Ft
    Összesen 25.600 Ft 23.600 Ft
  II. részlet 10 óra (gyakorlati oktatás) 75.000 Ft -tól 75.000 Ft -tól
    Rutinpálya használati díja 10.000 Ft 10.000 Ft
    Összesen 85.000 Ft -tól 85.000 Ft- tól
  III. részlet 10 óra (gyakorlati oktatás) 75.000 Ft -tól 75.000 Ft -tól
  IV. részlet 10 óra (gyakorlati oktatás) 75.000 Ft -tól 75.000 Ft -tól
    Forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft 11.000 Ft
  ÖSSZESEN   271.600 Ft + pótóra 269.600 Ft + pótóra

  Elsősegély nyújtó tanfolyam 10.000 Ft

  Elsősegély nyújtó tanfolyam és vizsga csak abban az esetben szükséges, amennyiben még nem vizsgázott a Magyar Vöröskeresztnél elsősegély nyújtási ismeretekből, illetve nincs olyan iskolai végzettsége, amely felmentést ad az elsősegélynyújtásból előírt ismeretek megszerzését tanúsító igazolás (Vöröskeresztes igazolás) megszerzésének kötelezettsége alól.

  A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

  - betöltött 17. életév

  - egészségügyi alkalmasság, (legalább eü. 1.)

  - a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett

  - rendelkezik közúti elsősegélynyújtó vizsgával

  - alapfokú iskolai végzettség igazolása