• call
  Telefonszám: +36 20 56-53-999
 • mail
  E-mail cím: bonavi.auto@gmail.com
 • location_on
  Irodánk: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. em. 103-104

 • Kategóriák
 • „B” kategóriába tartozó vontató jármű és pótkocsi vagy félpótkocsi olyan szerelvénye, amelyben a pótkocsi vagy félpótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-ot nem haladja meg.

  A KÉPZÉST ELŐÍRÓ JOGSZABÁLYOK:

  • A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény.
  • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 179/2011. (IX. 2.) Korm. rendelet.
  • A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól szóló 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet

  A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL FELTÉTELEI:

  • 17,5 életévét betöltötte
  • B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik
  • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
  • Közlekedés biztonsági feltételeknek megfelel
  • Nem magyar állampolgárság esetén – érvényes tartózkodási engedély (Vezetői engedély kiadásáig legalább 6 hónapos folyamatos magyarországi tartózkodás.)

  ÉLETKORI FELTÉTELEK:

  • A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.
  • Rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga és legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.
  • Forgalmi vizsgát sikeres rutin, vizsga után tehet.
  • Rendelet biztosít lehetőséget az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.
  • Mentesítés esetén a végzettséget igazoló eredeti okmányt a tanfolyam megkezdése előtt az Iskolavezetőnek kell bemutatni.

  JELENTKEZÉSHEZ KÉRJÜK, HOZZA MAGÁVAL AZ ALÁBBI ÉRVÉNYES DOKUMENTUMAIT:

  • Érvényes személyazonosító igazolványát
  • Lakcímkártyáját
  • Érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét
  • Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt
  • Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét
  • A tanfolyam befizetéséhez az első részletet

  TANFOLYAM TANTÁRGYAI:

  ELMÉLET   GYAKORLAT  
  Közlekedési ismeretek 5 óra Alapoktatás 3 óra
  Járművezetés elmélete 3 óra Főoktatás 8 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek 3 óra Vizsga 1 óra
  Munkavédelem 3 óra    
  Elmélet összesen: 14 óra Gyakorlat összesen: 12 óra
       

  TANDÍJAK ÉS VIZSGADÍJAK

  RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK:

    E-LEARNING KÉPZÉS
  Elméleti tandíj KRESZ 75 óra / 180 nap E-LEARNING képzés 28.000 Ft
     
  Gyakorlati vezetés 12 x 12.000 Ft (Alap-és pótóra 12.000 Ft/óra) 144.000 Ft
  Rutinpálya használati díj 15.000 Ft
  VIZSGADÍJ (elmélet 31.500  + Rutin 9.700 forgalom 24.000) 65.200 Ft
  Összesen 252.200 Ft
      E-LEARNING KÉPZÉS  
  I. részlet elmélet  28.000 Ft  
    Elméleti vizsgadíj 31.500 Ft  
         
    Rutin vizsgadíj 9.700 Ft  
    Összesen 69.200 Ft  
  II. részlet 6 óra (gyakorlati oktatás) 72.000 Ft  
    Rutinpálya használati díja 15.000 Ft  
    Összesen: 87.000 Ft  
  III. részlet 6 óra (gyakorlati oktatás)

  72.000 Ft

   
    Forgalmi vizsgadíj 24.000 Ft  
    Összesen: 96.000 Ft  
  Összesen:   252.200 Ft  

  VIZSGÁRA BOCSÁJTÁS FELTÉTELEI:

  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;
  • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb,
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki:

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;
  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;
  • legalább18 éves;
  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;
  • a forgalmi vizsgához szükséges sikeres rutin.

  A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

  • betöltött 18. életév
  • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett
  • alapfokú iskolai végzettség igazolása