• call
  Telefonszám: +36 20 56-53-999
 • mail
  E-mail cím: bonavi.auto@gmail.com
 • location_on
  Irodánk: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. em. 103-104

"C" JÁRMŰKATEGÓRIA

 • Kategóriák
 • "C" JÁRMŰKATEGÓRIA
 • Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

  a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról:

  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

  13. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  2. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklet I. Életkori feltételek pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  „10. A „C” , a „CE”, kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”

  Hatályos 2016. 02. 17. napjától.

  MÉG MILYEN JÁRMŰ VEZETÉSÉRE JOGOSÍT?

  A “C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még “C1” alkategóriás gépkocsi, valamint — az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig — a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
   

  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • 17,5 életévét betöltötte

  • B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

  • I. fokú 2. csoportos orvosi alkalmassági igazolása van

  • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

  • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
   

  Életkori feltételek:

  • A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

  • Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (Bü.) vizsgát, valamint rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga és legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

  • Forgalmi vizsgát sikeres rutin, és „Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés (BÜ) vizsga után tehet.

  • Rendelet biztosít lehetőséget az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

  • Mentesítés esetén a végzettséget igazoló eredeti okmányt az Iskolavezetőnek kell bemutatni, minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!
   

  Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

  Érvényes személyazonosító igazolványát,

  Lakcímkártyáját,

  Érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét

  A 2. csoportos orvosi alkalmassági véleményt (Amennyiben vezetői engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.)

  A tanfolyam befizetéséhez az első részletet

  Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt

  Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.
   

  TANFOLYAM TANTÁRGYAI

  ELMÉLET GYAKORLAT  
  Közlekedési ismeretek Alapoktatás 4 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Főoktatás 12 óra
  Munkavédelem Vizsga 1 óra
  Elmélet összesen: 48 óra Gyakorlat összesen: 17 óra
       

  TANDÍJAK ÉS VIZSGADÍJAK

    TANTERMI KÉPZÉS ESETÉN E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN
  Elméleti tandíj KRESZ 35.000 Ft helyett 28.000 Ft 35.000 Ft helyett 28.000 Ft
  Biztonsági ell. és üzemeltetés - -
  Gyakorlati vezetés 17 x 15.000 Ft 255.000 Ft 255.000 Ft
  Rutinpálya használati díj 15.000 Ft 15.000 Ft
  VIZSGADÍJ (elmélet 13 800  + Rutin 3 500 forgalom 11 000) 28.300 Ft 28.300 Ft
  Összesen 298.300 Ft 298.300 Ft

  RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK:

  Az óradíjakat a választott oktató mindenkori óradíjával kell számolni. Az óradíjak oktatónként eltérhetnek!

      AKCIÓS E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN BÜ. FELMENTÉS ESETÉN
  I. részlet elmélet  28.000 Ft 28.000 Ft
    Elméleti vizsgadíj 13.800 Ft 9.200 Ft
    Rutin vizsgadíj 3.500 Ft 3.500 Ft
    Összesen 45.300 Ft 40.700 Ft
  II. részlet 4 óra (gyakorlati oktatás) 60.000 Ft 60.000 Ft
    Rutinpálya használati díja 15.000 Ft 15.000 Ft
    Összesen 75.000 Ft 75.000 Ft
  III. részlet 6 óra (gyakorlati oktatás) 90.000 Ft 90.000 Ft
  IV. részlet 7 óra (gyakorlati oktatás) 105.000 Ft 105.000 Ft
    Forgalmi vizsgadíj 11.000 Ft 11.000 Ft
    Összesen 116.000 Ft 116.000 Ft
  ÖSSZESEN   326.300 Ft 321.700 Ft

  A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

  • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
   

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

  • 18 éves;

  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

  • a forgalmi vizsgához szükséges sikeres rutin és Bü vizsgát tett.

  A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

  • betöltött 18. életév

  • egészségügyi alkalmasság 2 csoport

  • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett

  • alapfokú iskolai végzettség igazolása