• call
  Telefonszám: +36 20 56-53-999
 • mail
  E-mail cím: bonavi.auto@gmail.com
 • location_on
  Irodánk: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. em. 103-104

 • Kategóriák
 • Az autóbusz és a trolibusz kivételével a 3500 kg megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsi, valamint az ilyen gépkocsiból és könnyű pótkocsiból álló járműszerelvény.

  a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról:

  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

  13. § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  2. melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez

  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklet I. Életkori feltételek pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  „10. A „C” , a „CE”, kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”

  Hatályos 2016. 02. 17. napjától.

  MÉG MILYEN JÁRMŰ VEZETÉSÉRE JOGOSÍT?

  A “C” kategóriára érvényesített vezetői engedéllyel vezethető még “C1” alkategóriás gépkocsi, valamint — az orvosi érvényesség lejártát követően is, de legfeljebb az engedély kiállítását követő öt évig — a mezőgazdasági vontató és könnyű pótkocsija, a segédmotoros kerékpár, a lassú jármű és pótkocsija, a kerti traktor és az állati erővel vont jármű.
   

  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  • 17,5 életévét betöltötte

  • B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

  • I. fokú 2. csoportos orvosi alkalmassági igazolása van

  • alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

  • közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;
   

  Életkori feltételek:

  • A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

  • Rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga és legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

  • Forgalmi vizsgát sikeres rutin vizsga után tehet.

  • Rendelet biztosít lehetőséget az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

  • Mentesítés esetén a végzettséget igazoló eredeti okmányt az Iskolavezetőnek kell bemutatni, minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!
   

  Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

  Érvényes személyazonosító igazolványát,

  Lakcímkártyáját,

  Érvényes „B” kategóriás vezetői engedélyét

  A 2. csoportos orvosi alkalmassági véleményt (Amennyiben vezetői engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.)

  A tanfolyam befizetéséhez az első részletet

  Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt

  Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.
   

  TANFOLYAM TANTÁRGYAI

  ELMÉLET GYAKORLAT  
  Közlekedési ismeretek Alapoktatás 4 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Főoktatás 12 óra
  Munkavédelem Vizsga 1 óra
  Elmélet összesen: 48 óra Gyakorlat összesen: 17 óra
       

  TANDÍJAK ÉS VIZSGADÍJAK

    TANTERMI KÉPZÉS ESETÉN E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN
  Elméleti tandíj KRESZ 45.000 Ft 45.000 Ft
  - - -
  Gyakorlati vezetés 17 x 15.000 Ft 255.000 Ft 255.000 Ft
  Rutinpálya használati díj 15.000 Ft 15.000 Ft
  VIZSGADÍJ (elmélet 31 500  + Rutin 9 700 forgalom 24 000) 65.200 Ft 65.200 Ft
  Összesen 380.200 Ft 380.200 Ft

  RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK:

  Az óradíjakat a választott oktató mindenkori óradíjával kell számolni. Az óradíjak oktatónként eltérhetnek!

      AKCIÓS E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN  
  I. részlet elmélet  45.000 Ft  
    Elméleti vizsgadíj 31.500 Ft  
    Rutin vizsgadíj 9.700 Ft  
    Összesen 86.200 Ft  
  II. részlet 4 óra (gyakorlati oktatás) 60.000 Ft  
    Rutinpálya használati díja 15.000 Ft  
    Összesen 75.000 Ft  
  III. részlet 6 óra (gyakorlati oktatás) 90.000 Ft  
  IV. részlet 7 óra (gyakorlati oktatás) 105.000 Ft  
    Forgalmi vizsgadíj 24.000 Ft  
    Összesen 129.000 Ft  
  ÖSSZESEN   380.200 Ft  

  A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

  • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
   

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

  • 18 éves;

  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

  • a forgalmi vizsgához szükséges sikeres rutin  vizsgát tett.

  A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

  • betöltött 18. életév

  • egészségügyi alkalmasság 2 csoport

  • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett

  • alapfokú iskolai végzettség igazolása