• call
  Telefonszám: +36 20 56-53-999
 • mail
  E-mail cím: bonavi.auto@gmail.com
 • location_on
  Irodánk: 6721 Szeged, Szilágyi u. 2. I. em. 103-104

„C+E” KOMBINÁLT KATEGÓRIA

 • Kategóriák
 • „C+E” KOMBINÁLT KATEGÓRIA
 • a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelet az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról:

  A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

  § A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

  melléklet a 8/2016. (II. 9.) Korm. rendelethez A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 7. melléklet I. Életkori feltételek pont 10. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

  „10. A „C” , a „CE”, kategóriába tartozó gépjármű vezetésére jogosító engedély a 18. életév betöltésétől, is kiadható, azonban ezen gépjármű vezetésére jogosító engedélyek – a 8. és a 9. pontban meghatározott életév betöltéséig – kizárólag Magyarország területén jogosítanak vezetésre.”

  Hatályos 2016. 02. 17. napjától.

  A tanfolyamra történő felvétel feltételei:

  - 17,5 életévét betöltötte

  - „C” kategóriás jogosítvánnyal rendelkezik

  - nem „kezdő vezetői engedélye” van

  - I. fokú 2. csoportos orvosi alkalmassági igazolása van

  - alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány

  - közlekedésbiztonsági feltételeknek megfelel;

  Életkori feltételek:

  - A tanfolyam elvégzése után elméleti vizsgát legkorábban a 18. életév betöltése előtt 3 hónappal tehet.

  - Rutin vizsgát sikeres elméleti vizsga és legkorábban a 18. életév betöltése után tehet.

  - Forgalmi vizsgát sikeres rutin,  vizsga után tehet.

  - Rendelet biztosít lehetőséget az egyes tantárgyak foglalkozásain való részvétel, valamint vizsgakötelezettség alóli mentesítésre.

  - A Mentesítésekben felsorolt végzettség megléte esetén az Iskolavezetőnek kell bemutatni a megfelelő végzettséget igazoló eredeti okmányt (bizonyítványt), minden esetben a tanfolyam megkezdése előtt!
   

  Jelentkezéshez kérjük, hozza magával az alábbi érvényes dokumentumait:

  - Érvényes személyazonosító igazolványát,

  - Lakcímkártyáját,

  - Érvényes „C” kategóriás vezetői engedélyét (Nem „kezdő vezetői engedély” szükséges)

  - A 2. csoportos orvosi alkalmassági véleményt (Amennyiben vezetői engedélyében 2-es csoportú orvosi alkalmassági vélemény szerepel, újabb alkalmassági véleményt nem kell csináltatnia.)

  - Alapfokú iskolai végzettséget igazoló bizonyítványt

  - Esetleges tantárgyi mentesítést adó bizonyítványát, oklevelét.

  - A tanfolyam befizetéséhez az első részletet
   

  TANFOLYAM TANTÁRGYAI

  ELMÉLET GYAKORLAT  
  Közlekedési ismeretek Alapoktatás 4 óra
  Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek Főoktatás 8 óra
    Vizsga 1 óra
  Elmélet összesen: 12 óra Gyakorlat összesen: 13 óra
       

  TANDÍJAK ÉS VIZSGADÍJAK

      E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN
  Elméleti tandíj KRESZ   45.000 Ft
       
  Gyakorlati vezetés 13 x 16.000 Ft   208.000 Ft
  Rutinpálya használati díj   15.000 Ft
  VIZSGADÍJ (elmélet 21. 000 + Rutin 9.700 forgalom 24 000)   54.700 Ft
  Összesen   322.700 Ft

  RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNYEK:

  Az óradíjakat a választott oktató mindenkori óradíjával kell számolni. Az óradíjak oktatónként eltérhetnek!

      AKCIÓS E-LEARNING KÉPZÉS ESETÉN  
  I. részlet elmélet 45.000 Ft  
    Elméleti vizsgadíj 21.000 Ft  
    Rutin vizsgadíj 9.700 Ft  
    Összesen 75.700 Ft  
  II. részlet 4 óra (gyakorlati oktatás) 64.000 Ft  
    Rutinpálya használati díja 15.000 Ft  
    Összesen 79.000 Ft  
  III. részlet 9 óra (gyakorlati oktatás) 144.000 Ft  
    Forgalmi vizsgadíj 24.000 Ft  
    Összesen 168.000 Ft  
  ÖSSZESEN   322.700 Ft  

  VIZSGATÁRGYAK:

  Elmélet: Közlekedési alapismeretek számítógépes vizsga, Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek számítógépes vizsga.

  Gyakorlat:  rutin, forgalmi vizsga.

  A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI:

  Elméleti vizsgára az bocsátható, aki:

  • a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte;

  • 18 éves, vagy annál legfeljebb három hónappal fiatalabb, és

  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek.
   

  Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki

  • az összes elméleti vizsgatárgyból sikeresen vizsgázott;

  • a kötelező gyakorlati órákat igazoltan teljesítette;

  • 18 éves;

  • a vizsga időpontjában is megfelel a tanfolyamra való felvételre előírt többi feltételnek;

  • a forgalmi vizsgához szükséges sikeres rutin vizsgát tett.

  Kezdő vezetői engedély

  Kombinált kategória kezdő vezetői engedéllyel nem szerezhető, mivel kezdő vezetői engedéllyel pótkocsi nem vontatható

  A járművezetői engedély megszerzésének feltételei:

  • betöltött 18. életév

  • egészségügyi alkalmasság 2 csoport

  • a tanfolyamot elvégezte és minden tantárgyból sikeres hatósági vizsgát tett

  • alapfokú iskolai végzettség igazolása